5 tips för att ta bort mögel

Mögel ställer till med problem i vissa bostäder. Det är särskilt vanligt i fuktiga utrymmen med dålig ventilation. Många hobbyrum är i källaren så kanske är det just där du först märker att huset har en begynnande mögelskada.

Som tur är finns det flera bra sätt att motverka och ta bort mögel hemma. Hobby och Hantverk listar 5 metoder:

Ventilera och ta bort fukt

Dålig ventilation och fukt är två saker som mögel älskar. I de flesta fall uppstår mögel för att ventilationen är bristfällig. När ett utrymme inte är tillräckligt ventilerat ökar luftfuktigheten och det bildas en perfekt miljö för mögelsvampar att gro.

Det kan även hända att mögel uppstår trots att det är god ventilation. Så kan det vara om det finns vattenläckage eller dåligt isolerade vattenledningar. Bristfällig isolering i väggar och tak kan vara en annan orsak.

Finns det brister i isolering och ledningar bör du först åtgärda det. Undersök också om ventilationen är tillräckligt bra.

Är det ändå svårt att få ner luftfuktigheten kan du köpa en luftavfuktare för att sänka luftfuktigheten i utrymmet. Luften bör ha mellan 35 och 50 procents luftfuktighet.

Ta bort synligt mögel

Om det redan uppstått synligt mögel kan du sanera med hjälp av en blandning av blekmedel och vatten. Vitvinsvinäger eller bikarbonat är ett miljövänligare alternativ. Det finns även färdig mögelborttagare att köpa.

Applicera, skrubba, skölj och torka av.  Använd skyddsglasögon och plasthandskar! Vädra samtidigt för att bli av med så mycket mögelsporer som möjligt i luften.

Detta tips fungerar bra på hårda icke-porösa ytor. På trä kan det dock få motsatt verkan. Har möglet bara satt sig på ytan i en träkonstruktion finns det speciella mögelborttagningsmedel att köpa. Det kan även bli aktuellt med slipning – Läs gärna vår artikel om verktyg. Ozon (se nedan) kan hjälpa till att komma åt i trånga utrymmen.

Tips – Mögel börjar ofta som små prickar. Du kan testa om det är mögel genom att applicera lite blekmedel med en trasa. Om fläckarna bleknar efter några minuter är det troligtvis mögel. Är de oförändrade är det nog bara smuts.

Använd luftrenare

En luftrenare som filtrerar luften i rummet från mögel och andra partiklar kan hjälpa till att sänka mängden mögelsporer som du andas in. En bra luftrenare kan effektivt ta bort mögelsporer och kan därför lindra allergi och astma. Men du måste fortfarande åtgärda själva källan till möglet.

En jonisator mögel luftrenare (bipolär jonisering) är effektiv på att ta bort mögellukt och kan i viss mån även motverka själva möglet. Dessa luftrenare är så starka att det bildas ozon vilket gör att du inte bör vara i rummet då den används.

Ta bort mögel på vägg
Mögel som bitit sig fast på en vägg. När det sitter på en hård yta är det enklast att ta bort. Foto: Alexander Davronov, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons.

Mögelsanering med ozon

Detta nämnda ozon som används i vissa luftrenare kan även användas ändamålsenligt för att ta död på mögelsporer. Om du har en omfattande mögelskada kan en ozonbehandling vara nödvändig. Då tar du inte bara bort lukten utan motverkar även att nytt mögel uppstår.

Ozon kommer åt på ställen där andra behandlingsmedel har svårt att nå fram. Det tränger in i springor och når isolering, tegel och träkonstruktioner. Ozon är miljövänligt, men det är farligt att andas in. Därför måste du vädra ut rummet noga efter att du ozonbehandlat det.

Kontakta en saneringsfirma

Det är vanligt att mögel kommer tillbaka. Vi skulle vilja säga att det är mer regel än undantag att det dyker upp igen i de rum där du tagit bort möglet. Dyker det bara upp lite mögel kan du ta bort det själv genom att tvätta bort det.

Får du återkommande problem är vår rekommendation att du tar kontakt med en professionell mögelsaneringsfirma. En sådan kan dels sanera bostaden från mögel, dels ge råd om vilka förändringar du behöver göra för att det inte ska uppstå nytt mögel.

Leave a Comment